22.6.09

Tria lliurement, informa't bé

Com que sembla que encara teniu dubtes, intentarem explicar-vos la situació actual al voltant del nou sistema d'accés a la Universitat. D'entrada fem nostre el lema que apareix a l'aclaridora presentació de les professores Ana Ovando i Elena Pingarrón: tria lliurement, informa't bé. Us recomanem que l'examineu amb molta cura.

Anem ara al document sobre ponderacions, acordat el 14 de maig per les universitats del Sistema Universitari Valencià. És cert que deixa molt malmeses les assignatures clàssiques, especialment el Grec II. Però llegiu atentament el que diu la primera pàgina:

Per als estudiants que estan cursant enguany primer de batxillerat, és dir, sols per a l’accés al curs universitari 2010/2011, els estudiants tindran les mateixes condicions d’accés que tindrien en el present curs 2008/2009. Per a l’accés a les titulacions universitàries a les quals es pot accedir actualment des de totes les modalitats de batxillerat, les ponderacions seran de 0,2 en totes les assignatures de modalitat de batxillerat.

Això suposa que, per exemple, un futur estudiant de Dret no eixirà perjudicat per triar ara les assignatures clàssiques, ja que ací podeu veure (pàgina 29) que totes les matèries de modalitat de qualsevol batxillerat li donarien accés en igualtat de condicions (0,2 de ponderació) a la carrera esmentada.

Ara bé, i per accedir al curs universitari 2011-2012? És previsible (i desitjable) que les universitats revisen aviat el document sobre les ponderacions. D'entrada, aquesta Ordre, publicada al B.O.E. de 4 de juny, ja recull una valoració més favorable de les matèries clàssiques: vegeu-ho a la pàgina 2. D'altra banda, els professors de clàssiques hem iniciat una campanya de reivindicació de les nostres matèries basada en aquest document. Si creieu que la petició és justa, adheriu-vos-hi!

Insistim una vegada més: tria lliurement, informa't bé. Ací ens teniu per a qualsevol consulta.